Завичајни клуб “Освит” Билећа објављује књиге, часописе, брошуре, видео и аудио записе из подручја своје дјелатности, а све у складу са постојећим законима.