Ради лакше реализације планираних активности, а обзиром на разноликост дјелатности, у оквиру Завичајног клуба “Освит” Билећа формирали смо адекватне секције.