• Очување културне баштине Билеће и преношење културних вриједности и обичаја на млађе нараштаје.
 • Отргнути од заборава, очување и промовисање обичајних, историјских, културних, људских и свих других традиција и вриједности нашег завичаја.
 • Прикупљање историјске грађе о животу, раду и свим другим дјелатностима житеља нашег краја.
 • Објављује и уређује свој часопис који ће се бавити животом грађана у свим аспектима, а све у циљу побољшања како културног, спортског, информативног, стваралачког, тако и материјалног стања грађана.
 • Објављује књиге, часописе, брошуре, видео и аудио записе из подручја своје дјелатности, а све у складу са постојећим законима.
 • Оживљава, чува и његује народне умотворине, изворне пјесме и игре.
 • Ради на оживљавању богате фолклорне традиције.
 • Подржава и подстиче културно-умјетнички рад и стваралаштво Билећана са аспекта етнологије, етномузикологије, књижевности, историографије, ликовне и примијењене умјетности.
 • Организује завичајна сијела и све видове смотри духовног стваралаштва (сајмове, семинаре, курсеве, предавања, симпозијуме…).
 • Организује ликовну колонију у циљу промовисања како љепоте завичаја тако и ликовног стваралаштва.
 • Активно ангажовање на отварању и опремању завичајног етно музеја.
 • Повезивање и блиска сарадња са земљацима у расејању.
 • Организовање хуманитарних акција које ће побољшати живот, како чланова Удружења, тако и свих суграђана.
 • Сарадња са свим правним субјектима и појединцима који су спремни развијати позитивне традиције и вриједности нашег завичаја.
 • Подржава литерарно, музичко, драмско, фолклорно, и друге видове стваралаштва, као и научно истраживање, а све у циљу промоције завичаја.
 • Организује културно-спортско-рекреативне активности, излете и друге видове друштвене активности.
 • Међусобно повезује Билећане свих генерација и међу њима развија солидарност и доброчинство и да организовано чувамо завичајну културу, традицију и завичајну индивидуалност.
 • Ради на прикупљању и чувању мемоарске и фактографске грађе.
 • Успоставља међународну сарадњу у складу са постојећим законима и врши међународну размјену у свим областима дјеловања Удружења.
 • Редовно информише јавност о свим догађајима везаним за рад ЗК ”Освит” Билећа.
 • Редовно ажурира своју „web“ презентацију.