Објављујемо и уређујемо своје новине које се баве животом грађана у свим аспектима, а све у циљу побољшања како културног, спортског, информативног, стваралачког, тако и материјалног стања грађана.

ОСНИВАЧ И ИЗДАВАЧ: Завичајни клуб “Освит” Билећа
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Миодраг Хрњез Љумо
РЕДАКЦИЈА: Шћепан Алексић, Александра Џелетовић, др Гордана Михајлов, Срђан Милошевић, Јелена Денда Борјан, Игор Кисић
СТАЛНИ САРАДНИЦИ: доц. др Радмило Пекић, Ирена Дунђер, Наташа Турнић Ђорђић, Богдан Томановић, Душан Куреш, Лука Крњевић, Борислав Дунђеровић,
мр Јанко Милојевић, мр Бојана Кулиџан Громовић
ФОТОГРАФИЈА: Филип Кундачина
МАРКЕТИНГ: Слободан Јањић, Зоран Самарџић
ГРАФИЧКА ОБРАДА: Биљана Миловановић
ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПА: ГРАФИКА – Главичице

До сада објављени бројеви новина “Освит”: